Služby a produkty

GovBox

Jednoduchý prístup k štátnej elektronickej schránke priamo cez Váš email a bez elektronického občianskeho preukazu.

slovensko.sk API NOVÉ

Integrácia na slovensko.sk, prihlasovanie pomocou eID, automatizované zasielanie podaní cez REST API. Docker kontajner. Open Source.

Autoform

Automatické dopĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách. Denne aktualizované. Integrácia na pár riadkov HTML kódu.

Datahub

Prístup ku konsolidovaným a prepojeným štruktúrovaným dátam cez jednoduché REST API a rozhranie pre analytické reporty cez SQL.

Spokojní zákazníci


Prémiové dáta & API

Konsolidované a prepojené dáta z rôznych zdrojov. Dostupné po registrácii.

Právnické osoby

Databáza konsolidovaných údajov o právnických osobách. Aktuálny názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH a prepojenia na kompletné záznamy v zdrojových registroch.

Dokumentácia API

Autoform API

Vyhľadávanie právnických osôb podľa IČO alebo názvu.

Dokumentácia API


Otvorené dáta & API

Úplné, štruktúrované a aktualizované dáta prioritných zdrojov. S rozumnými podmienkami používania*.

* Používaním dát a API s nimi súhlasíte.

Register právnických osôb

Databáza právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Viac ako 1.4 milióna právnických osôb s kompletnou históriou.

rpo.sql.gz.torrent (1,4 GB) Dokumentácia API

Zdroj: Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

ITMS2014+

Rozsiahle dáta o čerpaní peňazí z európskych operačných programov.

itms.sql.gz.torrent (500 MB) Dokumentácia

Zdroj: ITMS2014+

Vestník verejného obstarávania

Databáza oznámení vestníka verejného obstarávania od roku 2014.

vvo.sql.gz.torrent (570 MB) Dokumentácia API

Zdroj: data.gov.sk, Vestník verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie.

Obchodný vestník

Databáza oznámení obchodného vestníka od roku 2011.

ov.sql.gz.torrent (2,5 GB) Dokumentácia API

Zdroj: Obchodný vestník. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Register účtovných závierok

Databáza účtovných jednotiek registra účtovných závierok.

ruz.sql.gz.torrent (100 MB) Dokumentácia API

Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Dlžníci Sociálnej poisťovne

Databáza dlžníkov Sociálnej poisťovne.

socpoist.sql.gz.torrent (3,6 MB) Dokumentácia API

Zdroj: Zoznamy dlžníkov, Sociálna poisťovňa.

Dlžníci Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Databáza dlžníkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

vszp.sql.gz.torrent (4,7 MB) Dokumentácia API

Zdroj: Zoznamy dlžníkov, Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Centrálny register zmlúv

Databáza zmlúv centrálneho registra zmlúv od roku 2011.

crz.sql.gz.torrent (330 MB) Dokumentácia API

Zdroj: data.gov.sk, Centrálny register zmlúv, Úrad vlády Slovenskej republiky.


Nenašli ste čo ste hľadali?

Máte nápad na službu alebo vylepšenie? Potrebujete iné dáta? Využívate tieto dáta? Ozvite sa nám.