Prémiové dáta

Úvod

Slovensko.Digital poskytuje prístup ku konsolidovaným dátam cez REST a SQL API. Prémiové dáta sprístupňujeme po registrácii.

Dokumentácia

Popis štruktúry tabuliek pre datasety z právnických osôb nájdete v tejto dokumentácii.

Aktualizácia

Dáta prístupné cez API sú aktualizované priebežne. Štruktúra dát podlieha zmenám.

Právnické osoby

Konsolidované dáta pravníckých osôb.

API

Názov tabuľky Popis
datahub.corporate_bodies Právnické osoby

Tabuľka datahub.corporate_bodies

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
cin Identifikačné číslo organizácie (IČO) int8
tin DIČ int8, NULL
vatin IČ DPH varchar, NULL
name Názov subjektu varchar
formatted_address Naformátovaná adresa varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
reg_number Súpisné číslo int4, NULL
building_number Orientačné číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
municipality Obec varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku date, NULL
terminated_on Dátum zániku date, NULL
vatin_paragraph DPH podľa paragrafu varchar, NULL
registration_office Registrátor varchar, NULL
registration_number Registračné číslo varchar, NULL
formatted_street Ulica a číslo varchar, NULL
street_number Číslo domu varchar, NULL
main_corporate_body_id → datahub.corporate_bodies.id Identifikátor nadradenej právnickej osoby int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.