Prémiové dáta

Úvod

Slovensko.Digital poskytuje prístup ku konsolidovaným dátam cez REST a SQL API. Prémiové dáta sprístupňujeme po registrácii.

Dokumentácia

Popis štruktúry tabuliek pre datasety z právnických osôb nájdete v tejto dokumentácii.

Aktualizácia

Dáta prístupné cez API sú aktualizované priebežne. Štruktúra dát podlieha zmenám.

Právnické osoby

Konsolidované dáta pravníckých osôb.

API

Názov tabuľky Popis
datahub.corporate_bodies Právnické osoby

Tabuľka datahub.corporate_bodies

Názov stĺpca Popis Typ Poznámka
id Identifikátor záznamu int4 Interný systémový identifikátor.
cin IČO int8
tin DIČ int8, NULL
vatin IČ DPH varchar, NULL
name Názov subjektu varchar
formatted_address Naformátovaná adresa varchar, NULL
street Ulica varchar, NULL
reg_number Súpisné číslo int4, NULL
building_number Orientačné číslo varchar, NULL
postal_code PSČ varchar, NULL
municipality Obec varchar, NULL
country Krajina varchar, NULL
established_on Dátum vzniku date, NULL
terminated_on Dátum zániku date, NULL
vatin_paragraph DPH podľa paragrafu varchar, NULL
registration_office Registrátor varchar, NULL
registration_number Registračné číslo varchar, NULL
formatted_street Ulica a číslo varchar, NULL
street_number Číslo domu varchar, NULL
main_corporate_body_id → datahub.corporate_bodies.id int4, NULL
created_at Čas vzniku záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.
updated_at Čas poslednej zmeny záznamu timestamp Systémový stĺpec. Nepochádza zo zdroja.