Datahub

Prístup ku konsolidovaným a prepojeným štruktúrovaným dátam cez jednoduché REST API. Exporty dát do Excelu a rozhranie pre analytické reporty cez SQL.


Naše dáta vo Vašom informačnom systéme

Integrácia cez jednoduché REST API na konsolidované a prepojené dáta.

Analýzy a exporty dát

Potrebujete zoznam firiem v IT sektore? Analýzu obstarávaní v zdravotníctve? Export do Excelu?

Rýchle odpovede na zložité otázky

Analytické reporty cez SQL.

Príklad: Aké typy firiem sa najčastejšie v ktorom roku zakladali?

Názov Rok Počet
Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom 2006 3252
Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. 2013 2818
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 2012 2737
Ostatný maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov 2016 2633
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach 1992 2612

Zobraziť SQL príkaz

SELECT c.name, EXTRACT(YEAR FROM established_on), COUNT(*)
 -- vyhľadaj hlavné kódy aktivít podľa rokov založenia
 FROM rpo.organizations o
 -- zo všetkých právnických osôb
 JOIN rpo.main_activity_codes c
  ON o.main_activity_code_id = c.id
 GROUP BY 1, 2 ORDER BY 3 DESC
 -- zoradené od najčastejších
 LIMIT 5

Príklad: Kto podľa centrálneho registra podpisuje najčastejšie zmluvy v sobotu alebo v nedeľu?

Objednávateľ Počet zmlúv
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1962
Rozhlas a televízia Slovenska 1293
NŠC 361
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 294
Slovenské národné múzeum 224

Zobraziť SQL príkaz

SELECT contracting_authority_name, COUNT(*)
 FROM crz.contracts
 WHERE EXTRACT(DOW FROM signed_on) IN (6, 0)
 -- sobota alebo nedeľa
 GROUP BY contracting_authority_name
 ORDER BY 2 DESC
 LIMIT 5

Zdieľané databázy

Ukladajte nové dáta v našej centrálnej databáze, spoločne ich prepojíme na ostatné dáta a získajte prístup k novým možnostiam využitia Vašich dát.

Registrácia

Jednoduchá registrácia na prístup k SQL rozhraniu a API. Kompletné dáta zdrojových registrov. API na konsolidované a prepojené dáta. Prvý mesiac zadarmo. Následne podľa cenníka. Na výskumné a dobročinné účely zadarmo.Registráciou sa zaväzujete dodržiavať podmienky používania služieb Ekosystému.

Naši spokojní používatelia