Podmienky používania datasetov

Platné od 01.03.2024

TL;DR

Slovensko.Digital poskytuje verejnosti prístup k štruktúrovaným dátam vybraných zdrojov. Licenciu sme nastavili tak, aby boli podmienky používania úplne minimálne a mohli ste s dátami v princípe robiť čo chcete. Detailné podmienky v právničtine odporúča prečítať 10 z 10 právnikov.

Podmienky používania datasetov dostupných na webovom sídle používanom Službami Slovensko.Digital