Podmienky používania datasetov

Platné od 15.9.2018


Upozornenie: Táto verzia podmienok je stará a bola nahradená novým znením.

Podmienky používania datasetov dostupných na webovom sídle používanom Službami Slovensko.Digital