Podmienky používania datasetov

Platné od 16.8.2016


Upozornenie: Táto verzia podmienok je stará a bola nahradená novým znením.

Podmienky používania datasetov dostupných na webovom sídle Slovensko.Digital