Prémiové API

Dokumentácia

Overenie prístupu

Na prístup ku prémiovému API je potrebný prístupový kľúč access_token, ktorý je dostupný po registrácii.

Každá požiadavka na odpoveď z premiového API musí obsahovať prístupový kľúč access_token. Prístupový kľúč môže byť umiestnený buď v hlavičke HTTP požiadavky alebo v parametri.

Príklad

Ako vytvoriť požiadavku s hodnotou prístupového kľúča nbusr123

curl -H 'Authorization: Token nbusr123' 'https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync'

alebo

curl 'https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync?access_token=nbusr123'

Synchronizačné API

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/<zdroj>/sync{?since,last_id,only_ids}

Pre všetky dátové zdroje existuje API na synchronizáciu a je vhodné na použitie v prípadoch, keď je potrebné udržiavať lokálnu kópiu dát.

Parametre
Názov Typ Popis
since ISO 8601 timestamp Čas poslednej zmeny
last_id integer Pomocný unikátny identifikátor záznamu
only_ids null Obmedzí a tým zrýchli odpoveď zmenených záznamov.
Vrátené údaje pre zmenený záznam sú len id, updated_at, resource_url
Odpoveď
HTTP/1.1 200 OK
 Link: <https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync?last_id=2517939&since=2016-07-08T13%3A54%3A05.176752Z>; rel='next'

Získanú URL z hlavičky je možné priamo použiť na vyžiadanie ďalších záznamov zmenených od zadaného času.

SQL API

Pre analytické a pokročilé dopytovanie poskytujeme SQL API.

Obmedzenie počtu prístupov

Prístupy na API sú limitované na 60 prístupov za minútu na jednu IP adresu. V hlavičke HTTP odpovede sú uvedené limity pre aktuálneho klienta. Limity vieme po dohode navýšiť.

HTTP/1.1 200 OK
X-RateLimit-Limit: 60
X-RateLimit-Remaining: 58
X-RateLimit-Reset: 1470751164
Hlavička Popis
X-RateLimit-Limit Maximálny povolený počet prístupov.
X-RateLimit-Remaining Povolený počet prístupov v danom časovom okne.
X-RateLimit-Reset Časová pečiatka, kedy bude počítadlo obnovené na pôvodnú hodnotu.

Zmeny v štruktúre dát

Štruktúra dát podlieha zmenám.

Prémiové dáta

Právnické osoby

Získanie informácii o právnickej osobe

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor fyzickej/právnickej osoby
Odpoveď

Popis atribútov

{
  "id":291974,
  "cin":36421928,
  "tin":2021869234,
  "vatin":"SK2021869234",
  "name":"Websupport, s.r.o.",
  "formatted_address":"Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava",
  "street":"Staré Grunty",
  "reg_number":null,
  "building_number":"12",
  "postal_code":"841 04",
  "municipality":"Bratislava",
  "country":"Slovenská republika",
  "created_at":"2016-06-09T10:19:05.128358Z",
  "updated_at":"2016-10-11T10:22:53.832428Z",
  "established_on":"2004-08-12",
  "terminated_on":null,
  "vatin_paragraph":"§4",
  "registration_office":"Okresný súd Bratislava I",
  "registration_number":"Sro/63270/B",
  "formatted_street":"Staré Grunty 12",
  "street_number":"12",
  "rpo_organizations":[
   {
     "id":1049550,
     "url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/rpo/organizations/1049550"
   }
  ],
  "ruz_accounting_entities":[
   {
     "id":534384,
     "url":"http://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ruz/accounting_entities/534384"
   }
  ]
}

Získanie zmenených právnických osôb

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Vyhľadanie právnickej osoby

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/search?q=cin:12314

Podporované je vyhľadanie iba podľa IČO cin. Odpoveď obsahuje jednu právnickú osobu. V prípade, že sa právnická osoba podľa zadaného IČO v databáze nenachádza, odpoveď vracia kód 404

Rozšírenie odpovede o dáta z Registra právnických osôb

Prémiové dáta umožňujú rozšíriť odpoveď požiadavky o podrobné údaje o prepojených organizáciách z RPO pridaním parametra expand=rpo_organizations.

Podporované sú všetky typy požiadaviek - /search, /:id aj /sync.

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/search?q=cin:36421928&expand=rpo_organizations

Odpoveď

Popis atribútov

{
 "id": 291974,
 "cin": 36421928,
 "tin": 2021869234,
 "vatin": "SK2021869234",
 "name": "WebSupport s. r. o.",
 "formatted_address": "Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov",
 "street": "Karadžičova",
 "reg_number": 7608,
 "building_number": "12",
 "postal_code": "821 08",
 "municipality": "Bratislava - mestská časť Ružinov",
 "country": "Slovenská republika",
 "created_at": "2016-06-09T10:19:05.128358Z",
 "updated_at": "2020-07-11T03:56:22.838819Z",
 "established_on": "2004-08-12",
 "terminated_on": null,
 "vatin_paragraph": "§4",
 "registration_office": "Okresný súd Bratislava I",
 "registration_number": "Sro/63270/B",
 "formatted_street": "Karadžičova 7608/12",
 "street_number": "7608/12",
 "rpo_organizations": [
  {
   "id": 1049550,
   "established_on": "2004-08-12",
   "terminated_on": null,
   "actualized_at": "2020-07-10T08:38:15.000000Z",
   "has_organization_unit": false,
   "has_operations": false,
   "statistical_codes_actualized_on": null,
   "created_at": "2016-05-14T19:54:26.885224Z",
   "updated_at": "2020-07-11T03:55:53.838740Z",
   "source_register": "Obchodný register",
   "main_organization_id": null,
   "deleted_at": null,
   "registration_office_entries": [
    {
     "id": 304278,
     "organization_id": 1049550,
     "registration_office": "Okresný súd Bratislava I",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-09-10T09:01:33.867865Z",
     "updated_at": "2018-09-10T09:01:33.867865Z"
    }
   ],
   "registration_number_entries": [
    {
     "id": 240693,
     "organization_id": 1049550,
     "registration_number": "Sro/63270/B",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "created_at": "2017-08-26T23:13:34.251706Z",
     "updated_at": "2017-08-26T23:13:34.251706Z",
     "effective_to": null
    }
   ],
   "identifier_entries": [
    {
     "id": 300328,
     "organization_id": 1049550,
     "ipo": 36421928,
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.886667Z",
     "updated_at": "2016-05-14T19:54:26.886667Z"
    }
   ],
   "address_entries": [
    {
     "id": 4053437,
     "organization_id": 1049550,
     "formatted_address": null,
     "street": "Karadžičova",
     "reg_number": 0,
     "building_number": "7608/12",
     "postal_code": "821 08",
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Ružinov",
     "country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2019-02-01",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-19T05:01:52.485241Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.485241Z",
     "district": null
    },
    {
     "id": 480751,
     "organization_id": 1049550,
     "formatted_address": null,
     "street": "Staré Grunty",
     "reg_number": 0,
     "building_number": "12",
     "postal_code": "84104",
     "municipality": "Bratislava",
     "country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2010-01-14",
     "effective_to": "2019-01-31",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.890356Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.372719Z",
     "district": null
    },
    {
     "id": 480752,
     "organization_id": 1049550,
     "formatted_address": null,
     "street": null,
     "reg_number": 0,
     "building_number": "457",
     "postal_code": "02334",
     "municipality": "Kysucký Lieskovec",
     "country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2010-01-13",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.893172Z",
     "updated_at": "2016-05-14T19:54:26.893172Z",
     "district": null
    }
   ],
   "alternate_name_entries": [],
   "authorization_entries": [
    {
     "id": 562879,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.",
     "effective_from": "2019-11-08",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-11-08T05:51:04.897039Z",
     "updated_at": "2019-11-08T05:51:04.897039Z"
    },
    {
     "id": 541129,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.",
     "effective_from": "2019-03-29",
     "effective_to": "2019-11-07",
     "created_at": "2019-03-29T00:48:07.631081Z",
     "updated_at": "2019-11-08T05:51:04.815700Z"
    },
    {
     "id": 403500,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoju funkciu a podpis.",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-03-28",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.933486Z",
     "updated_at": "2019-03-29T00:48:07.453135Z"
    }
   ],
   "deposit_entries": [
    {
     "id": 1463814,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Loopia Group AB",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "996.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-10-16",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-10-16T05:58:33.474402Z",
     "updated_at": "2019-10-16T05:58:33.474402Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1463813,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Loopia Aktiebolag",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "5644.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-10-16",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-10-16T05:58:33.231292Z",
     "updated_at": "2019-10-16T05:58:33.231292Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1419162,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Loopia Group AB",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "996.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-03-20",
     "effective_to": "2019-10-15",
     "created_at": "2019-03-20T05:48:48.566870Z",
     "updated_at": "2019-10-16T05:58:32.968847Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1419161,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Loopia Aktiebolag",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "5644.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-03-20",
     "effective_to": "2019-10-15",
     "created_at": "2019-03-20T05:48:48.530531Z",
     "updated_at": "2019-10-16T05:58:33.144802Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1418839,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "deposit_amount": "2324.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-03-19",
     "effective_to": "2019-03-19",
     "created_at": "2019-03-19T05:01:52.928026Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:48.469611Z",
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1418840,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Trantor Ventures GmbH",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "3320.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-03-19",
     "effective_to": "2019-03-19",
     "created_at": "2019-03-19T05:01:52.977610Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:48.306256Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1418841,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Mgr. Ivan Štefunko",
     "deposit_amount": "996.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2019-03-19",
     "effective_to": "2019-03-19",
     "created_at": "2019-03-19T05:01:53.028519Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:48.268739Z",
     "person_given_names": [
      "Ivan"
     ],
     "person_family_names": [
      "Štefunko"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107873,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "deposit_amount": "2324.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2013-05-07",
     "effective_to": "2019-03-18",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.943045Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.830352Z",
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107871,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Trantor Ventures GmbH",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "3320.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2016-01-29",
     "effective_to": "2019-03-18",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.940843Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.723916Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1278213,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Mgr. Ivan Štefunko",
     "deposit_amount": "996.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2017-01-03",
     "effective_to": "2019-03-18",
     "created_at": "2017-01-03T05:30:38.864406Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.583514Z",
     "person_given_names": [
      "Ivan"
     ],
     "person_family_names": [
      "Štefunko"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107877,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "deposit_amount": "100000.0",
     "deposit_currency": "SKK",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2007-02-23",
     "effective_to": "2009-02-11",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.951836Z",
     "updated_at": "2018-09-12T10:40:33.590269Z",
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107874,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Michal Truban",
     "deposit_amount": "3320.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2009-02-12",
     "effective_to": "2016-01-28",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.944139Z",
     "updated_at": "2018-09-12T10:40:33.562510Z",
     "person_given_names": [
      "Michal"
     ],
     "person_family_names": [
      "Truban"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107875,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "deposit_amount": "3320.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2009-02-12",
     "effective_to": "2013-05-06",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.945748Z",
     "updated_at": "2018-09-12T10:40:33.569356Z",
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107876,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Michal Truban",
     "deposit_amount": "100000.0",
     "deposit_currency": "SKK",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2007-02-23",
     "effective_to": "2009-02-11",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.948976Z",
     "updated_at": "2018-09-12T10:40:33.577138Z",
     "person_given_names": [
      "Michal"
     ],
     "person_family_names": [
      "Truban"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107878,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Michal Truban",
     "deposit_amount": "100000.0",
     "deposit_currency": "SKK",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2007-02-22",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.967986Z",
     "updated_at": "2018-09-12T10:40:33.597486Z",
     "person_given_names": [
      "Michal"
     ],
     "person_family_names": [
      "Truban"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107879,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "deposit_amount": "100000.0",
     "deposit_currency": "SKK",
     "deposit_type": null,
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2007-02-22",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.969923Z",
     "updated_at": "2018-09-12T10:40:33.604122Z",
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    },
    {
     "id": 1107872,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "MONOGRAM Ventures a.s.",
     "person_formatted_name": null,
     "deposit_amount": "996.0",
     "deposit_currency": "EUR",
     "deposit_type": "(peňažný vklad)",
     "effective_from": "2013-05-07",
     "effective_to": "2017-01-02",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.941980Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.852426Z",
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": []
    }
   ],
   "economic_activity_entries": [
    {
     "id": 3614923,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- údržba a oprava technických častí kancelárskych strojov a počítačov",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.918701Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.421055Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614922,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- služby súvisiace s databázami",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.917806Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.290439Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614921,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- predaj nápojov na priamu konzumáciu",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.916856Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.201266Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614919,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- spracovanie údajov",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.914663Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.114473Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614918,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.912189Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.915099Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614917,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.910877Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.868641Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614916,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živnsotí",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.909953Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.772882Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614915,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- servis mechanických častí výpočtovej techniky",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.909104Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.731631Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614914,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.908137Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.717293Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614913,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- prieskum trhu",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.907039Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.590355Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614912,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- vydávanie periodických a neperiodických publikácií",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.905200Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.528332Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614911,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- automatizované spracovanie dát",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.904060Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.504757Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614910,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- prenájom motorových vozidiel",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.903056Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.392288Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614909,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.902202Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.365746Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614908,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- prenájom strojov, prístrojov a zariadení",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.901310Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.313589Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614907,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- reklamná a propagačná činnosť",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.900381Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.271085Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614906,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- tvorba internetových prezentácií - internetové stránky",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.899431Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.113533Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614904,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- kúpa tovaru na júčely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.897598Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:23.954481Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305697,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:54.043704Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:54.043704Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305696,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:54.002571Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:54.002571Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305695,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.974740Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.974740Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305694,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Administratívne služby",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.943587Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.943587Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305693,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Prenájom hnuteľných vecí",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.910427Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.910427Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305692,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.878246Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.878246Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305691,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.873956Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.873956Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305690,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.844783Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.844783Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 15305689,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:53.816666Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:53.816666Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614903,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.896421Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:23.877313Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614905,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- vedenie účtovníctva",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.898544Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:24.048362Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    },
    {
     "id": 3614920,
     "organization_id": 1049550,
     "description": "- poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2018-02-26",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.915794Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.172392Z",
     "suspended_from": null,
     "suspended_to": null
    }
   ],
   "equity_entries": [
    {
     "id": 1943642,
     "organization_id": 1049550,
     "investment_amount": null,
     "investment_currency": "SKK",
     "paid_amount": "100000.0",
     "paid_currency": "SKK",
     "approved_amount": null,
     "approved_currency": "SKK",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2007-02-22",
     "created_at": "2018-08-09T08:05:25.830298Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.830298Z"
    },
    {
     "id": 1943641,
     "organization_id": 1049550,
     "investment_amount": "200000.0",
     "investment_currency": "SKK",
     "paid_amount": null,
     "paid_currency": "SKK",
     "approved_amount": null,
     "approved_currency": "SKK",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2009-02-11",
     "created_at": "2018-08-09T08:05:25.814294Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.814294Z"
    },
    {
     "id": 1943640,
     "organization_id": 1049550,
     "investment_amount": null,
     "investment_currency": "SKK",
     "paid_amount": "200000.0",
     "paid_currency": "SKK",
     "approved_amount": null,
     "approved_currency": "SKK",
     "effective_from": "2007-02-23",
     "effective_to": "2009-02-11",
     "created_at": "2018-08-09T08:05:25.729612Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.729612Z"
    },
    {
     "id": 1943639,
     "organization_id": 1049550,
     "investment_amount": null,
     "investment_currency": "EUR",
     "paid_amount": "6640.0",
     "paid_currency": "EUR",
     "approved_amount": null,
     "approved_currency": "EUR",
     "effective_from": "2009-02-12",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-08-09T08:05:25.718064Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.718064Z"
    },
    {
     "id": 1943630,
     "organization_id": 1049550,
     "investment_amount": "6640.0",
     "investment_currency": "EUR",
     "paid_amount": null,
     "paid_currency": "EUR",
     "approved_amount": null,
     "approved_currency": "EUR",
     "effective_from": "2009-02-12",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-08-09T08:05:25.530547Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.530547Z"
    }
   ],
   "legal_form_entries": [
    {
     "id": 300016,
     "organization_id": 1049550,
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.894850Z",
     "updated_at": "2016-05-14T19:54:26.894850Z",
     "legal_form": {
      "id": 1,
      "name": "Spoločnosť s ručením obmedzeným",
      "created_at": "2016-05-13T08:49:08.690086Z",
      "updated_at": "2016-05-13T08:49:08.690086Z"
     }
    }
   ],
   "legal_status_entries": [],
   "name_entries": [
    {
     "id": 3734125,
     "organization_id": 1049550,
     "name": "WebSupport s. r. o.",
     "effective_from": "2019-02-01",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-19T05:01:52.178235Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.178235Z"
    },
    {
     "id": 385311,
     "organization_id": 1049550,
     "name": "Websupport, s.r.o.",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-01-31",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.888129Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:51.925454Z"
    }
   ],
   "other_legal_fact_entries": [
    {
     "id": 972263,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.01.2019. Zmena obchodného mena z pôvodného Websupport s. r. o. na nové WebSupport s. r. o.",
     "effective_from": "2019-02-01",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-19T05:01:52.525666Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.525666Z"
    },
    {
     "id": 972262,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.02.2019.",
     "effective_from": "2019-03-19",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-19T05:01:52.498870Z",
     "updated_at": "2019-03-19T05:01:52.498870Z"
    },
    {
     "id": 940989,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.02.2018.",
     "effective_from": "2018-02-27",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2018-02-28T05:53:54.139684Z",
     "updated_at": "2018-02-28T05:53:54.139684Z"
    },
    {
     "id": 717718,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2016.",
     "effective_from": "2016-01-29",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.931253Z",
     "updated_at": "2016-05-14T19:54:26.931253Z"
    },
    {
     "id": 717719,
     "organization_id": 1049550,
     "body": "Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2013.",
     "effective_from": "2013-05-07",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.932419Z",
     "updated_at": "2016-05-14T19:54:26.932419Z"
    }
   ],
   "predecessor_entries": [],
   "share_entries": [],
   "stakeholder_entries": [
    {
     "id": 1694239,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Loopia Group AB",
     "person_formatted_name": null,
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Kopparbergsvägen",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "8",
     "address_postal_code": "SE-722 13",
     "address_municipality": "Västerås",
     "address_country": "Švédske kráľovstvo",
     "address_effective_from": "2019-03-23",
     "address_effective_to": null,
     "effective_from": "2019-03-20",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-29T00:48:07.414294Z",
     "updated_at": "2019-03-29T00:48:07.414294Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    },
    {
     "id": 1692126,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Loopia Aktiebolag",
     "person_formatted_name": null,
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Kopparbergsvägen",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "8 H",
     "address_postal_code": "SE-722 13",
     "address_municipality": "Västerås",
     "address_country": "Švédske kráľovstvo",
     "address_effective_from": "2019-03-20",
     "address_effective_to": null,
     "effective_from": "2019-03-20",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-20T05:48:48.178651Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:48.178651Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    },
    {
     "id": 1105615,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "Trantor Ventures GmbH",
     "person_formatted_name": null,
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Siebenbrunnengasse",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "44",
     "address_postal_code": "1050",
     "address_municipality": "Wien",
     "address_country": "Rakúska republika",
     "address_effective_from": "2016-01-29",
     "address_effective_to": "2019-03-19",
     "effective_from": "2016-01-29",
     "effective_to": "2019-03-19",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.928371Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:47.890415Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    },
    {
     "id": 1105613,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "address_formatted": null,
     "address_street": null,
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "170",
     "address_postal_code": null,
     "address_municipality": "Dolný Bar",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "address_effective_from": null,
     "address_effective_to": null,
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-03-19",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.925145Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:47.789397Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    },
    {
     "id": 1105616,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Michal Truban",
     "address_formatted": null,
     "address_street": null,
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "457",
     "address_postal_code": null,
     "address_municipality": "Kysucký Lieskovec",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "address_effective_from": null,
     "address_effective_to": null,
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2016-01-28",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.929783Z",
     "updated_at": "2018-09-12T13:34:54.710692Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Michal"
     ],
     "person_family_names": [
      "Truban"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    },
    {
     "id": 1105614,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": "MONOGRAM Ventures a.s.",
     "person_formatted_name": null,
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Cintorínska",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "3/B",
     "address_postal_code": "811 08",
     "address_municipality": "Bratislava-Staré Mesto",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "address_effective_from": "2013-05-07",
     "address_effective_to": "2017-01-02",
     "effective_from": "2013-05-07",
     "effective_to": "2017-01-02",
     "created_at": "2016-05-14T19:54:26.926756Z",
     "updated_at": "2018-08-09T08:05:25.464481Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [],
     "person_family_names": [],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    },
    {
     "id": 1592313,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Mgr. Ivan Štefunko",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Grösslingová",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "2496/46",
     "address_postal_code": "81109",
     "address_municipality": "Bratislava - mestská časť Staré mesto",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "address_effective_from": null,
     "address_effective_to": null,
     "effective_from": "2017-01-03",
     "effective_to": "2019-03-19",
     "created_at": "2018-02-28T05:53:54.110358Z",
     "updated_at": "2019-03-20T05:48:48.070519Z",
     "stakeholder_organization_id": null,
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Ivan"
     ],
     "person_family_names": [
      "Štefunko"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "stakeholder_type": {
      "id": 5,
      "name": "Spoločník v.o.s. / s.r.o.",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.984798Z"
     }
    }
   ],
   "statutory_entries": [
    {
     "id": 3307321,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Sara Maria Laurell",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Karlavägen",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "68",
     "address_postal_code": "11459",
     "address_municipality": "Štokholm",
     "address_country": "Švédske kráľovstvo",
     "effective_from": "2019-03-29",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-10-16T05:58:32.631293Z",
     "updated_at": "2019-10-16T05:58:32.631293Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Sara",
      "Maria"
     ],
     "person_family_names": [
      "Laurell"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 3155303,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "address_formatted": null,
     "address_street": null,
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "170",
     "address_postal_code": null,
     "address_municipality": "Dolný Bar",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-03-28",
     "created_at": "2019-03-29T00:53:39.822815Z",
     "updated_at": "2019-03-29T00:53:39.822815Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 3155302,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Michal Truban",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Štúrova",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "13/6",
     "address_postal_code": "81102",
     "address_municipality": "Bratislava - mestská časť Staré mesto",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-03-28",
     "created_at": "2019-03-29T00:53:39.790760Z",
     "updated_at": "2019-03-29T00:53:39.790760Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Michal"
     ],
     "person_family_names": [
      "Truban"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 2551938,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "RNDr. Ján Jenča",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Palárikova",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "8680/12",
     "address_postal_code": "08005",
     "address_municipality": "Prešov",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2013-04-26",
     "effective_to": "2017-02-23",
     "created_at": "2017-06-11T06:12:27.331438Z",
     "updated_at": "2018-09-12T19:38:15.706179Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Ján"
     ],
     "person_family_names": [
      "Jenča"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 2491566,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "RNDr. Ján Jenča",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Palárikova",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "8680/12",
     "address_postal_code": "08005",
     "address_municipality": "Prešov",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2013-04-26",
     "effective_to": "2017-03-06",
     "created_at": "2017-03-07T05:24:55.855787Z",
     "updated_at": "2018-09-12T19:31:06.124321Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Ján"
     ],
     "person_family_names": [
      "Jenča"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 3225534,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Michal Truban",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Štúrova",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "13/6",
     "address_postal_code": "81102",
     "address_municipality": "Bratislava - mestská časť Staré mesto",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-03-29",
     "created_at": "2019-07-15T23:05:42.084550Z",
     "updated_at": "2019-07-15T23:05:42.084550Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Michal"
     ],
     "person_family_names": [
      "Truban"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 3225533,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Pavel Stano",
     "address_formatted": null,
     "address_street": null,
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "170",
     "address_postal_code": null,
     "address_municipality": "Dolný Bar",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2004-08-12",
     "effective_to": "2019-03-29",
     "created_at": "2019-07-15T23:05:41.827097Z",
     "updated_at": "2019-07-15T23:05:41.827097Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Pavel"
     ],
     "person_family_names": [
      "Stano"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    },
    {
     "id": 3154996,
     "organization_id": 1049550,
     "full_name": null,
     "person_formatted_name": "Mgr. Ján Cifra",
     "address_formatted": null,
     "address_street": "Zvolenská",
     "address_reg_number": 0,
     "address_building_number": "3",
     "address_postal_code": "81109",
     "address_municipality": "Bratislava",
     "address_country": "Slovenská republika",
     "effective_from": "2019-03-29",
     "effective_to": null,
     "created_at": "2019-03-29T00:48:07.098914Z",
     "updated_at": "2019-03-29T00:48:07.098914Z",
     "cin": null,
     "address_district": null,
     "person_given_names": [
      "Ján"
     ],
     "person_family_names": [
      "Cifra"
     ],
     "person_given_family_names": [],
     "person_prefixes": [],
     "person_postfixes": [],
     "statutory_body_member": null,
     "statutory_type": {
      "id": 2,
      "name": "Konateľ",
      "created_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z",
      "updated_at": "2016-05-12T14:51:00.975762Z"
     }
    }
   ],
   "successor_entries": []
  }
 ],
 "ruz_accounting_entities": [
  {
   "id": 96001,
   "url": "https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ruz/accounting_entities/96001"
  }
 ]
}

Licencia

Využívaním týchto dát a API súhlasíte s podmienkami používania.