Prémiové API

Dokumentácia

Overenie prístupu

Na prístup ku prémiovému API je potrebný prístupový kľúč access_token, ktorý je dostupný po registrácii.

Každá požiadavka na odpoveď z premiového API musí obsahovať prístupový kľúč access_token. Prístupový kľúč môže byť umiestnený buď v hlavičke HTTP požiadavky alebo v parametri.

Príklad

Ako vytvoriť požiadavku s hodnotou prístupového kľúča nbusr123

curl -H 'Authorization: Token nbusr123' 'https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync'

alebo

curl 'https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync?access_token=nbusr123'

Synchronizačné API

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/<zdroj>/sync{?since,last_id,only_ids}

Pre všetky dátové zdroje existuje API na synchronizáciu a je vhodné na použitie v prípadoch, keď je potrebné udržiavať lokálnu kópiu dát.

Parametre
Názov Typ Popis
since ISO 8601 timestamp Čas poslednej zmeny
last_id integer Pomocný unikátny identifikátor záznamu
only_ids null Obmedzí a tým zrýchli odpoveď zmenených záznamov.
Vrátené údaje pre zmenený záznam sú len id, updated_at, resource_url
Odpoveď
HTTP/1.1 200 OK
 Link: <https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync?last_id=2517939&since=2016-07-08T13%3A54%3A05.176752Z>; rel='next'

Získanú URL z hlavičky je možné priamo použiť na vyžiadanie ďalších záznamov zmenených od zadaného času.

SQL API

Pre analytické a pokročilé dopytovanie poskytujeme SQL API.

Obmedzenie počtu prístupov

Prístupy na API sú limitované na 60 prístupov za minútu na jednu IP adresu. V hlavičke HTTP odpovede sú uvedené limity pre aktuálneho klienta. Limity vieme po dohode navýšiť.

HTTP/1.1 200 OK
X-RateLimit-Limit: 60
X-RateLimit-Remaining: 58
X-RateLimit-Reset: 1470751164
Hlavička Popis
X-RateLimit-Limit Maximálny povolený počet prístupov.
X-RateLimit-Remaining Povolený počet prístupov v danom časovom okne.
X-RateLimit-Reset Časová pečiatka, kedy bude počítadlo obnovené na pôvodnú hodnotu.

Zmeny v štruktúre dát

Štruktúra dát podlieha zmenám.

Prémiové dáta

Právnické osoby BETA

Získanie informácii o právnickej osobe

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/:id

Parametre
Názov Typ Popis
id integer Identifikátor fyzickej/právnickej osoby
Odpoveď

Popis atribútov

{
  "id":291974,
  "cin":36421928,
  "tin":2021869234,
  "vatin":"SK2021869234",
  "name":"Websupport, s.r.o.",
  "formatted_address":"Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava",
  "street":"Staré Grunty",
  "reg_number":null,
  "building_number":"12",
  "postal_code":"841 04",
  "municipality":"Bratislava",
  "country":"Slovenská republika",
  "created_at":"2016-06-09T10:19:05.128358Z",
  "updated_at":"2016-10-11T10:22:53.832428Z",
  "established_on":"2004-08-12",
  "terminated_on":null,
  "vatin_paragraph":"§4",
  "registration_office":"Okresný súd Bratislava I",
  "registration_number":"Sro/63270/B",
  "formatted_street":"Staré Grunty 12",
  "street_number":"12",
  "rpo_organizations":[
   {
     "id":1049550,
     "url":"https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/rpo/organizations/1049550"
   }
  ],
  "ruz_accounting_entities":[
   {
     "id":534384,
     "url":"http://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/data/ruz/accounting_entities/534384"
   }
  ]
}

Získanie zmenených právnických osôb

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/sync

Zmenené záznamy od určeného času je možné získať pomocou synchronizačného API.

Vyhľadanie právnickej osôby

GET https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/search?q=cin:12314

Podporované je vyhľadanie iba podľa IČO cin. Odpoveď obsahuje jednu právnicku osobu. V prípade, že sa právnicka osoba podľa zadaného IČO v databáze nenachádza, odpoveď vracia kód 404

Licencia

Využívaním týchto dát a API súhlasíte s podmienkami používania.