Poznámky k zmenám funkcionality a štruktúry dát

Zmena k 21. 3. 2024

Otvorené dáta

Ukončenie podpory VVO (Vestník verejného obstarávania)

Zmena k 07. 11. 2023

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka upvs.public_authority_edesks

Pridaná tabuľka upvs.public_authority_active_edesks

Zmena k 25. 10. 2020

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Zmena k 4. 8. 2020

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/ruz/accounting_entities/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka ruz.legal_forms

Zmenená tabuľka ruz.sk_nace_categories

Zmenená tabuľka ruz.organization_sizes

Zmenená tabuľka ruz.ownership_types

Zmena k 24. 6. 2020

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Zmena k 23. 6. 2020

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/ruz/accounting_entities/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka ruz.regions

Zmenená tabuľka ruz.districts

Zmenená tabuľka ruz.municipalities

Zmena k 12. 6. 2020

Otvorené API

Zmenené endpointy api/datahub/corporate_bodies/*

Zmena k 10. 6. 2020

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Otvorené dáta

Pridaná tabuľka rpo.statutory_types

Zmenená tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Zmena k 16. 1. 2020

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka vvo.notice_suppliers

Zmena k 13. 8. 2019

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka upvs.public_authority_edesks

Zmena k 18. 2. 2019

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/fs/vat_subjects/:id

Zmena k 4. 2. 2019

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/fs/vat_subjects/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka fs.vat_subjects

Zmena k 24. 9. 2018

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Zmena k 10. 9. 2018

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka rpo.organizations

Pridaná tabuľka rpo.organization_registration_office_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_registration_number_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_deposit_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_stakeholder_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_predecessor_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_successor_entries