Poznámky k zmenám funkcionality a štruktúry dát

Zmena k 24. 9. 2018

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Zmena k 10. 9. 2018

Otvorené API

Zmenený endpoint api/data/rpo/organizations/:id

Otvorené dáta

Zmenená tabuľka rpo.organizations

Pridaná tabuľka rpo.organization_registration_office_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_registration_number_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_deposit_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_stakeholder_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_statutory_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_predecessor_entries

Zmenená tabuľka rpo.organization_successor_entries