Autoform

Automatické vypĺňanie kontaktných a fakturačných údajov o právnických osobách a SZČO.
Vždy aktuálne údaje, rýchle a bez chýb.


Ukážkové použitie

Začnite písať názov právnickej osoby prípadne SZČO, alebo zadajte IČO. Zvyšok sa doplní automaticky.

Napríklad: Slovensko.Digital, Martinus

Napríklad: 36421928

Úplný zoznam údajov, ktoré sú dostupné nájdete v dokumentácii.

Spokojní zákazníci

Ďalší spokojní zákazníci

Registrácia

Jednoduchá registrácia, prvý mesiac zadarmo. Následne podľa cenníka. Na výskumné a dobročinné účely zadarmo.

Napríklad: www.websupport.skRegistráciou sa zaväzujete dodržiavať podmienky používania služieb Ekosystému.

Integrácia

Jednoduchá integrácia na zopár riadkov HTML kódu, alebo cez REST API.

Integračný manuál

Cenník