Autoform

Integračný manuál


Jednoduchá integrácia pomocou JavaScriptu alebo priamo cez API.

JavaScript integrácia

Ukážka

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>
<script async src="https://autoform.ekosystem.slovensko.digital/assets/autoform.js"></script>

<form data-slovensko-digital-autoform="SEM_JAVASCRIPT_KĽÚČ" action="...">
 <p>
  <label for="name">Názov</label><br>
  <input type="text" name="name" data-slovensko-digital-autoform="name"/>
 </p>
 <p>
  <label for="cin">IČO</label><br>
  <input type="text" name="cin" data-slovensko-digital-autoform="cin"/>
 </p>
 <p>
  <label for="formatted_address">Adresa</label><br>
  <input type="text" name="formatted_address" data-slovensko-digital-autoform="formatted-address"/>
 </p>
 <p>
  <label for="tin">DIČ</label><br>
  <input type="text" name="tin" data-slovensko-digital-autoform="tin"/>
 </p>
 <p>
  <label for="vatin">IČ-DPH</label><br>
  <input type="text" name="vatin" data-slovensko-digital-autoform="vatin"/>
 </p>
</form>

Postup integrácie

 1. Pre integráciu do HTML formulára je potrebné použiť knižnice jQuery, jQuery UI a Autoform.

 2. Element <form> je potrebné označiť atribútom data-slovensko-digital-autoform s API klúčom udeleným pri registrácii.

 3. Následne stačí jednotlivé prvky formulára označiť atribútmi data-slovensko-digital-autoform určujúcimi typ údajov.

  Hodnota atribútu Význam Ukážka hodnoty
  name Názov subjektu "Websupport, s.r.o."
  cin IČO "36 421 928"
  formatted-address Naformátovaná adresa "Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava"
  street Ulica "Staré Grunty"
  building-number Orientačné číslo "12"
  reg-number Súpisné číslo null
  street-number Číslo domu "12"
  formatted-street Ulica a číslo "Staré Grunty 12"
  postal-code PSČ "841 04"
  municipality Obec "Bratislava"
  country Krajina "Slovenská republika"
  tin DIČ 2021869234
  vatin IČ-DPH "SK2021869234"
  vatin-paragraph DPH podľa paragrafu "§4"
  registration-office Registrátor "Okresný súd Bratislava I"
  registration-number Registračné číslo "Sro/63270/B"
  established-on Dátum vzniku "2004-08-12"
  terminated-on Dátum zániku null
 4. Pridajte CSS štýly pre jQuery autocomplete. Toto sú ukážkové štýly, ktoré vidíte na tejto stránke.
  .ui-autocomplete {
   width: inherit;
   position: absolute;
   z-index: 1000;
   padding: 0;
   list-style: none;
   background-color: #ffffff;
   border: 1px solid #ccc;
   border-radius: 4px;
   box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
  }
  
  .ui-autocomplete > li {
   padding: 6px 12px;
   cursor: pointer;
   cursor: hand;
   transition: background-color ease-in-out 0.15s;
  }
  
  .ui-autocomplete > li.terminated {
   text-decoration: line-through;
  }
  
  .ui-autocomplete > li.ui-state-focus {
   background-color: rgb(238, 238, 238);
  }
  
  .ui-helper-hidden-accessible {
   display: none;
  }

Pokročilé nastavenia

Volitelný počet výsledkov

Na prvku form je možné uviesť voliteľný atribút data-slovensko-digital-autoform-limit, ktorý nastavuje počet výsledkov. Hodnotu atribútu je potrebné nastaviť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 5 výsledkov.

Ukážka použitia
<form data-slovensko-digital-autoform-limit="10" data-slovensko-digital-autoform="SEM_API_KĽÚČ" action="...">

Filtrovanie výsledkov

Na prvku form je možné uviesť volitelný atribút data-slovensko-digital-autoform-filter s hodnotou active, ktorý nastaví filtrovania výsledkov vyhľadávania len na existujúce (nezaniknuté) subjekty.

Ukážka použitia
<form data-slovensko-digital-autoform-filter="active" data-slovensko-digital-autoform="SEM_API_KĽÚČ" action="...">

Integrácia cez API

Priame pripojenie k nášmu vyhľadávaciemu API.

Vyhľadanie právnickej osoby podľa názvu

GET https://autoform.ekosystem.slovensko.digital/api/corporate_bodies/search?q=name:slovensko.digital&private_access_token=SEM_API_KĽÚČ

Parametre
Názov Typ Popis
private_access_token string Prístupový kľúč k API. Odlišný od kľúču k JavaScript integrácii.
q string Vyhľadávaný výraz v tvare pole:výraz. Platné hodnoty pre pole sú cin: alebo name: pre IČO alebo názov.
Vyhľadáva začiatok názvu/IČO.
limit integer Počet zobrazených výsledkov. Hodnotu atribútu je potrebné nastaviť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 5 výsledkov.
filter string Ak má tento atribút hodnotu active, vyhľadávanie vráti iba existujúce (nezaniknuté) subjekty.
Odpoveď

Popis atribútov

[
  {
   "id": 1358414,
   "cin": "50 158 635",
   "tin": 2120264674,
   "vatin": null,
   "name": "Slovensko.Digital",
   "formatted_address": "Staré Grunty 6207/12, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "street": "Staré Grunty",
   "reg_number": 6207,
   "building_number": "12",
   "street_number": "6207/12",
   "formatted_street": "Staré Grunty 6207/12",
   "postal_code": "841 04",
   "municipality": "Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "country": "Slovenská republika",
   "established_on": "2016-01-29",
   "terminated_on": null,
   "vatin_paragraph": null,
   "registration_office": "MV SR",
   "registration_number": "VVS/1-900/90-48099"
  },
  ...
]