Autoform

Integračný manuál


Jednoduchá integrácia pomocou JavaScriptu alebo priamo cez API.

JavaScript integrácia

Ukážka

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>
   <script async src="https://autoform.ekosystem.slovensko.digital/assets/autoform.js"></script>

<form data-slovensko-digital-autoform="SEM_JAVASCRIPT_KĽÚČ" action="...">
 <p>
  <label for="name">Názov</label><br>
  <input type="text" name="name" data-slovensko-digital-autoform="name"/>
 </p>
 <p>
  <label for="cin">IČO</label><br>
  <input type="text" name="cin" data-slovensko-digital-autoform="cin"/>
 </p>
 <p>
  <label for="formatted_address">Adresa</label><br>
  <input type="text" name="formatted_address" data-slovensko-digital-autoform="formatted-address"/>
 </p>
 <p>
  <label for="tin">DIČ</label><br>
  <input type="text" name="tin" data-slovensko-digital-autoform="tin"/>
 </p>
 <p>
  <label for="vatin">IČ-DPH</label><br>
  <input type="text" name="vatin" data-slovensko-digital-autoform="vatin"/>
 </p>
</form>

Postup integrácie

 1. Pre integráciu do HTML formulára je potrebné použiť knižnice jQuery, jQuery UI a Autoform.

 2. Element <form> je potrebné označiť atribútom data-slovensko-digital-autoform s API klúčom udeleným pri registrácii.

 3. Následne stačí jednotlivé prvky formulára označiť atribútmi data-slovensko-digital-autoform určujúcimi typ údajov.

  Hodnota atribútu Typ Význam Ukážka hodnoty
  id integer Unikátny identifikátor záznamu 1532254
  name string Názov subjektu "Websupport, s.r.o."
  cin string IČO "36 421 928"
  formatted-address string Naformátovaná adresa "Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava"
  street string Ulica "Staré Grunty"
  building-number string Orientačné číslo "12"
  reg-number integer Súpisné číslo null
  street-number string Číslo domu "12"
  formatted-street string Ulica a číslo "Staré Grunty 12"
  postal-code string PSČ "841 04"
  municipality string Obec "Bratislava"
  country string Krajina "Slovenská republika"
  tin integer DIČ 2021869234
  vatin string IČ-DPH "SK2021869234"
  vatin-paragraph string DPH podľa paragrafu "§4"
  registration-office string Registrátor "Okresný súd Bratislava I"
  registration-number string Registračné číslo "Sro/63270/B"
  legal-form string Právna forma "Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)"
  established-on string Dátum vzniku "2004-08-12"
  terminated-on string Dátum zániku null
  main-economic-activity.code string Kód hlavných ekonomických činností "63110"
  main-economic-activity.name string Názov klasifikácie hlavných ekonomických činností "Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby"
  statutory.type string Typ štatutárneho orgánu "Konateľ"
  statutory.first_name string Meno štatutárneho orgánu "Sara Maria"
  statutory.last_name string Priezvisko štatutárneho orgánu "Laurell"
  statutory.prefixes string Tituly pred menom štatutárneho orgánu ""
  statutory.postfixes string Tituly za menom štatutárneho orgánu ""
  statutory.formatted_name string Plné formátované meno štatutárneho orgánu "Sara Maria Laurell"
  statutory.street string Ulica bydliska štatutárneho orgánu "Karlavägen"
  statutory.reg_number integer Súpisné číslo bydliska štatutárneho orgánu null
  statutory.building_number string Orientačné číslo bydliska štatutárneho orgánu "68"
  statutory.postal_code string Poštové smerové číslo bydliska štatutárneho orgánu "114 59"
  statutory.municipality string Obec bydliska štatutárneho orgánu "Štokholm"
  statutory.country string Krajina bydliska štatutárneho orgánu "Švédske kráľovstvo"
  datahub_corporate_body.id integer Unikátny identifikátor záznamu 1532254
  datahub_corporate_body.url string Odkaz na záznam v Datahub API
  (odkazy na ostatné registre s ďalšími údajmi)
  "https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/1532254"
 4. Pridajte CSS štýly pre jQuery autocomplete. Toto sú ukážkové štýly, ktoré vidíte na tejto stránke.
  .ui-autocomplete {
   width: inherit;
   position: absolute;
   z-index: 1000;
   padding: 0;
   list-style: none;
   background-color: #ffffff;
   border: 1px solid #ccc;
   border-radius: 4px;
   box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075);
  }
  
  .ui-autocomplete > li {
   padding: 6px 12px;
   cursor: pointer;
   cursor: hand;
   transition: background-color ease-in-out 0.15s;
  }
  
  .ui-autocomplete > li.terminated {
   text-decoration: line-through;
  }
  
  .ui-autocomplete > li.ui-state-focus {
   background-color: rgb(238, 238, 238);
  }
  
  .ui-helper-hidden-accessible {
   display: none;
  }

Pokročilé nastavenia

Volitelný počet výsledkov

Na prvku form je možné uviesť voliteľný atribút data-slovensko-digital-autoform-limit, ktorý nastavuje počet výsledkov. Hodnotu atribútu je potrebné nastaviť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 5 výsledkov.

Ukážka použitia
<form data-slovensko-digital-autoform-limit="10" data-slovensko-digital-autoform="SEM_API_KĽÚČ" action="...">

Filtrovanie výsledkov

Na prvku form je možné uviesť volitelný atribút data-slovensko-digital-autoform-filter s hodnotou active, ktorý nastaví filtrovania výsledkov vyhľadávania len na existujúce (nezaniknuté) subjekty.

Ukážka použitia
<form data-slovensko-digital-autoform-filter="active" data-slovensko-digital-autoform="SEM_API_KĽÚČ" action="...">

Integrácia cez API

Priame pripojenie k nášmu vyhľadávaciemu API.

Vyhľadanie právnickej osoby podľa názvu

GET https://autoform.ekosystem.slovensko.digital/api/corporate_bodies/search?q=name:slovensko.digital&private_access_token=SEM_API_KĽÚČ

Parametre
Názov Typ Popis
private_access_token string Prístupový kľúč k API. Odlišný od kľúču k JavaScript integrácii.
q string Vyhľadávaný výraz v tvare pole:výraz. Platné hodnoty pre pole sú cin: alebo name: pre IČO alebo názov.
Vyhľadáva začiatok názvu/IČO.
limit integer Počet zobrazených výsledkov. Hodnotu atribútu je potrebné nastaviť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 5 výsledkov.
filter string Ak má tento atribút hodnotu active, vyhľadávanie vráti iba existujúce (nezaniknuté) subjekty.
Odpoveď

Popis atribútov

[
  {
   "id": 1358414,
   "cin": "50158635",
   "tin": 2120264674,
   "vatin": null,
   "name": "Slovensko.Digital",
   "formatted_address": "Staré Grunty 205/18, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "street": "Staré Grunty",
   "reg_number": 205,
   "building_number": "18",
   "street_number": "205/18",
   "formatted_street": "Staré Grunty 205/18",
   "postal_code": "841 04",
   "municipality": "Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "country": "Slovenská republika",
   "established_on": "2016-01-29",
   "terminated_on": null,
   "vatin_paragraph": null,
   "registration_office": "MV SR",
   "registration_number": "VVS/1-900/90-48099",
   "updated_at": "2021-05-11T02:10:10.697067Z",
   "legal_form": "Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)",
   "main_economic_activity": {
    "code": "94992",
    "name": "Činnosti záujmových organizácií"
   },
   "statutory": [
    {
     "type": "Iný štatutárny orgán",
     "first_name": "Peter",
     "last_name": "Kulich",
     "prefixes": "",
     "postfixes": "",
     "formatted_name": "Peter Kulich",
     "street": "Vajnorská",
     "reg_number": 1306,
     "building_number": "7",
     "postal_code": null,
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Nové Mesto",
     "country": "Slovenská republika"
    },
    {
     "type": "Iný štatutárny orgán",
     "first_name": "Ľubor",
     "last_name": "Illek",
     "prefixes": "",
     "postfixes": "",
     "formatted_name": "Ľubor Illek",
     "street": "Líščie údolie",
     "reg_number": 3710,
     "building_number": "33",
     "postal_code": null,
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
     "country": "Slovenská republika"
    }
   ],
   "datahub_corporate_body": {
    "id": 1358414,
    "url": "https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/1358414"
   }
  }
]

Vyhľadanie právnickej osoby podľa IČO

GET https://autoform.ekosystem.slovensko.digital/api/corporate_bodies/search?q=cin:50158635&private_access_token=SEM_API_KĽÚČ

Parametre
Názov Typ Popis
private_access_token string Prístupový kľúč k API. Odlišný od kľúču k JavaScript integrácii.
q string Vyhľadávaný výraz v tvare pole:výraz. Platné hodnoty pre pole sú cin: alebo name: pre IČO alebo názov.
Vyhľadáva začiatok názvu/IČO.
limit integer Počet zobrazených výsledkov. Hodnotu atribútu je potrebné nastaviť v rozmedzí 1 až 20. Predvolená hodnota je 5 výsledkov.
filter string Ak má tento atribút hodnotu active, vyhľadávanie vráti iba existujúce (nezaniknuté) subjekty.
Odpoveď

Popis atribútov

[
  {
   "id": 1358414,
   "cin": "50158635",
   "tin": 2120264674,
   "vatin": null,
   "name": "Slovensko.Digital",
   "formatted_address": "Staré Grunty 205/18, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "street": "Staré Grunty",
   "reg_number": 205,
   "building_number": "18",
   "street_number": "205/18",
   "formatted_street": "Staré Grunty 205/18",
   "postal_code": "841 04",
   "municipality": "Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
   "country": "Slovenská republika",
   "established_on": "2016-01-29",
   "terminated_on": null,
   "vatin_paragraph": null,
   "registration_office": "MV SR",
   "registration_number": "VVS/1-900/90-48099",
   "main_corporate_body": null,
   "updated_at": "2021-05-11T02:10:10.697067Z",
   "legal_form": "Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)",
   "main_economic_activity": {
    "code": "94992",
    "name": "Činnosti záujmových organizácií"
   },
   "statutory_bodies": [
    {
     "type": "Iný štatutárny orgán",
     "first_name": "Peter",
     "last_name": "Kulich",
     "prefixes": "",
     "postfixes": "",
     "formatted_name": "Peter Kulich",
     "street": "Vajnorská",
     "reg_number": 1306,
     "building_number": "7",
     "postal_code": null,
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Nové Mesto",
     "country": "Slovenská republika"
    },
    {
     "type": "Iný štatutárny orgán",
     "first_name": "Ľubor",
     "last_name": "Illek",
     "prefixes": "",
     "postfixes": "",
     "formatted_name": "Ľubor Illek",
     "street": "Líščie údolie",
     "reg_number": 3710,
     "building_number": "33",
     "postal_code": null,
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
     "country": "Slovenská republika"
    }
   ],
   "statutory": [
    {
     "type": "Iný štatutárny orgán",
     "first_name": "Peter",
     "last_name": "Kulich",
     "prefixes": "",
     "postfixes": "",
     "formatted_name": "Peter Kulich",
     "street": "Vajnorská",
     "reg_number": 1306,
     "building_number": "7",
     "postal_code": null,
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Nové Mesto",
     "country": "Slovenská republika"
    },
    {
     "type": "Iný štatutárny orgán",
     "first_name": "Ľubor",
     "last_name": "Illek",
     "prefixes": "",
     "postfixes": "",
     "formatted_name": "Ľubor Illek",
     "street": "Líščie údolie",
     "reg_number": 3710,
     "building_number": "33",
     "postal_code": null,
     "municipality": "Bratislava - mestská časť Karlova Ves",
     "country": "Slovenská republika"
    }
   ],
   "datahub_corporate_body": {
    "id": 1358414,
    "url": "https://datahub.ekosystem.slovensko.digital/api/datahub/corporate_bodies/1358414"
   }
  }
]