Prevádzkovateľ služby GovBox

Služby Slovensko.Digital, s.r.o.
Sídlo: Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava
IČO: 50 881 337
DIČ: 2120515056
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 119763/B
e-mail: podpora@govbox.slovensko.digital
Telefónne číslo: +421 948 338 080

Orgán dozoru v zmysle zákona o elektronických komunikáciách:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104
fax č. 02/58272 170

Orgán dozoru v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
tel. č.: +421/2/3231 3220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk